Rezidence Nová tržnice: situační plán

Do budoucna se předpokládá revitalizace sídliště Chaloupky s dostatečným navýšením parkovacích míst dle situačního plánu.