Způsob pronájmu

Bytové jednotky jsou nabízeny k pronájmu formou transparentní veřejné soutěže

Poslední kolo veřejné soutěže na pronájem bytových jednotek proběhne ve středu 18. září 2024 od 15:00 hod.

Průběh veřejné soutěže: 
 • zájemci o účast se musí v den konání veřejné soutěže registrovat (platný občanský průkaz sebou), registrace probíhá v obřadní síni MěÚ od 13:30 hod. do 14:45 hod.
 • součástí registrace je povinnost zájemce o účast na veřejné soutěži uhradit jistotu ve výši 30 000 Kč (zálohu je možné uhradit bezhotovostním bankovním příkazem na účet města č. ú. 19-1442991379/0800, platební kartou nebo v hotovosti na pokladně MěÚ)
 • v případě neúspěchu se jistota vrací v plné výši
 • minimální příhoz se stanoví ve výši 100 Kč
 • za nejvhodnější nabídku bude považována nabídka s nejvyšší cenou
 • veřejné soutěže na bytové jednotky se můžou účastnit pouze fyzické osoby

Pravidla veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na pronájem bytových jednotek v rámci projektu Rezidence Nová tržnice ve Veselí nad Moravou.pdf

Smlouva o nájmu bytu.pdf

 

BONIFIKACE MLADÝCH RODIN

 • noví nájemci bytových jednotek, kteří se přihlásí k místu trvalého pobytu v bytové jednotce, mají možnost požádat město o zápůjčku finančních prostředků na vybavení bytu

 • výše zapůjčené částky činí 30.000 Kč za každého člena rodinné domácnosti mladšího 40 let a má místo trvalého pobytu na adrese bytové jednotky, nemá-li vítěžný účastník rodinnou domácnost, činí výše zápůjčky 30.000 Kč

 • zápůjčka bude poskytnuta formou splátkového kalendáře tak, že po dobu tří let na každý rok trvání nájmu bude vyplacena částka ve výši 10.000 Kč za každého člena rodinné domácnosti

 

PARKOVACÍ MÍSTO

 • ke každé bytové jednotce náleží právo výhradního užívání jednoho parkovacího místa
 • nájemci bytových jednotek, kteří se přihlásí k místu trvalého pobytu v bytové jednotce se užívání parkovacího  místa poskytuje bezúplatně po celou dobu trvání nájmu bytové jednotky
 • nájemci bytových jednotek, kteří nebudou mít hlášený trvalý pobyt v bytové jednotce se užívání parkovací místa poskytuje na základě nájemní smlouvy s  nájemným ve výši 1.000,-Kč měsíčně po celou dobu trvání nájmu bytové jednotky

Napište nám

Pošlete nám dotaz, o vše se postaráme