Způsob pronájmu

Bytové jednotky budou k pronájmu nabízeny formou transparentní veřejné soutěže. První kolo veřejné soutěže s nabídkou tří bytových jednotek je stanoven na středu 27. září 2023. Předmětem veřejné soutěže budou bytové jednotky s označením: BII-5, BII-7, BII-4. 

Průběh veřejné soutěže: 
 • zájemci o účast se musí v den konání veřejné soutěže registrovat (platný občanský průkaz sebou), registrace bude probíhat v obřadní síni MěÚ 27. září 2023 od 13:30 hod. do 14:45 hod.
 • součástí registrace je povinnost zájemce o účast na veřejné soutěži uhradit jistotu ve výši 30 000 Kč (zálohu je možné uhradit bezhotovostním bankovním příkazem na účet města č. ú. 19-1442991379/0800, platební kartou nebo v hotovosti na pokladně MěÚ)
 • v případě neúspěchu se jistota vrací v plné výši
 • minimální příhoz se stanoví ve výši 100 Kč
 • za nejvhodnější nabídku bude považována nabídka s nejvyšší cenou
 • veřejné soutěže na bytové jednotky se můžou účastnit pouze fyzické osoby

Prohlídky bytových jednotek se uskuteční ve čtvrtek 21. a v pondělí 25. září, vždy v 16:00 hod. Účast na prohlídce je nutné potvrdit na tel. čísle 702 171 985.

Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže na pronájem bytových jednotek v rámci projektu "Rezidence Nová tržnice" ve Veselí nad Moravou

Pravidla veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na pronájem bytových jednotek v rámci projektu Rezidence Nová tržnice ve Veselí nad Moravou.pdf

Smlouva o nájmu bytu.pdf

 

BONIFIKACE MLADÝCH RODIN

 • noví nájemci bytových jednotek, kteří se přihlásí k místu trvalého pobytu v bytové jednotce, mají možnost požádat město o zápůjčku finančních prostředků na vybavení bytu

 • výše zapůjčené částky činí 30.000 Kč za každého člena rodinné domácnosti mladšího 40 let a má místo trvalého pobytu na adrese bytové jednotky, nemá-li vítěžný účastník rodinnou domácnost, činí výše zápůjčky 30.000 Kč

 

PARKOVACÍ MÍSTO

 • ke každé bytové jednotce náleží právo výhradního užívání jednoho parkovacího místa
 • nájemci bytových jednotek, kteří se přihlásí k místu trvalého pobytu v bytové jednotce se užívání parkovacího  místa poskytuje bezúplatně po celou dobu trvání nájmu bytové jednotky
 • nájemci bytových jednotek, kteří nebudou mít hlášený trvalý pobyt v bytové jednotce se užívání parkovací místa poskytuje na základě nájemní smlouvy s  nájemným ve výši 1.000,-Kč měsíčně po celou dobu trvání nájmu bytové jednotky

Napište nám

Pošlete nám dotaz, o vše se postaráme