Způsob prodeje

Prodej nově vybudovaných bytových jednotek probíhá formou veřejné soutěže. 

Průběh veřejné soutěže: 
  • zájemci o účast se musí v den konání veřejné soutěže registrovat (platný občanský průkaz sebou)
  • součástí registrace je povinnost zájemce o účast na veřejné soutěži uhradit jistotu ve výši 50 000 Kč za každou bytovou jednotku, o kterou má uchazeč zájem (zálohu je možné uhradit bezhotovostním bankovním příkazem na účet města č. ú. 19-1442991379/0800, platební kartou nebo v hotovosti na pokladně MěÚ)
  • v případě neúspěchu se jistota vrací v plné výši
  • minimální příhoz se stanoví ve výši 10 000 Kč
  • za nejvhodnější nabídku bude považována nabídka s nejvyšší cenou
  • veřejné soutěže na bytové jednotky se můžou účastnit pouze fyzické osoby
  • jedna fyzická osoba se může stát vítězným účastníkem maximálně jedné bytové jednotky
  • po ukončení dílčích částí veřejné soutěže bude vyhlášena krátká přestávka, během které je možné změnit nebo doplnit registraci
Postup uzavření smluv s vítězným účastníkem veřejné soutěže:
  • smlouva o smlouvě budoucí kupní bude uzavřena nejpozději do 30 dnů od doručení výzvy města k uzavření smlouvy po přijetí usnesení ZMV o prodeji bytové jednotky na základě výsledku veřejné soutěže
  • první část kupní ceny (10 %) se hradí nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, zbývající část (90 %) se hradí po dokončení stavby, kolaudaci a vymezení bytové jednotky.

Pravidla veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na prodej bytových jednotek v rámci projektu „Rezidence Nová tržnice“

Smlouva o smlouvě budoucí

Kupní smlouva

 

Nebytové prostory v rámci tohoto projektu byly vysoutěženy.

Pravidla veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na prodej nebo pronájem nebytových prostor v rámci projektu „Rezidence Nová tržnice“

 

Technický popis prodejny

Napište nám

Pošlete nám dotaz, o vše se postaráme