Jedeme podle plánu!

01. 04. 2021

Úspěšně dodržujeme stanovený časový harmonogram stavebních prací a výrazné pokroky jsou vidět. Bourací práce na odstranění objektů areálu tržnice jsou úspěšně dokončeny. Nyní probíhají zemní práce.

Záměrem projektu „Rezidence Nová tržnice“ je nahradit areál tržnice moderními objekty pro obchod a bydlení, které funkčně a zároveň esteticky obohatí městskou strukturu.

Projekt začíná realizací výstavby objektu „C“, který nabízí nebytové prostory v přízemí a 18 bytových jednotek o různých velikostech, o výměře 28 m2 až 101 m2.