Veselí nad Moravou podporuje mladé rodiny

17. 02. 2021

Noví majitelé bytových jednotek, kteří se přihlásí k místu trvalého pobytu v bytové jednotce, mají možnost požádat město o zápůjčku finančních prostředků na vybavení bytu.

Výše zapůjčené částky činí 50.000 Kč za každého člena rodinné domácnosti mladšího 40 let, maximálně však 10 %  z kupní ceny bytové jednotky. V případě, že příjemce zápůjčky dodrží své povinnosti vyplývající ze smlouvy, bude mu ze strany města každý rok část zápůjčky ve výši 20 % prominuta formou umoření.

Podrobné podmínky pro poskytnutí a následné umoření zápůjčky obsahují pravidla veřejné soutěže, které lze nalézt v záložce "Způsob prodeje".